Responsive image

ดาวน์โหลดไฟล์โจทย์ข้อสอบ-ส่งไฟล์คำตอบ


คำชี้แจง : 1) กรอกรหัสนักศึกษา 2) กรอกรหัสผ่าน 3) คลิกปุ่มแสดงรายการชุดวิชา
4) ดาวน์โหลดไฟล์โจทย์ข้อสอบ 5) ส่งไฟล์คำตอบ | ดูคู่มือ

* ระบบอาจไม่รองรับ Browser ใน Line APP โปรดคัดลอกลิงก์เพื่อนำเปิดที่ Browser อื่นเพื่อใช้งาน
เช่น Google Chrome, Firefox เป็นต้น *


@stou.ac.th

แจ้งปัญหาการใช้ระบบเฉพาะ Take Home Exam เท่านั้น